FAQs Complain Problems

वडा नं. २

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 गोपाल प्रसाद कोइराला वडा अध्यक्ष 9842644860
2 उत्तम बहादुर बस्‍नेत सदस्य 9808251971
3 शंकर प्रसाद कट्टेल सदस्य 9841828972
4 विमला बास्तोला महिला सदस्य 9805326579
5 अम्बिका बर्देवा दलित महिला सदस्य 9814937624
6 दिपा दाहाल वडा सचिव 9862647330

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।