FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 दिलिप कुमार भण्डारी वडा अध्यक्ष 9852670189
2 कल्‍पना अधिकारी महिला सदस्य 9842190297
3 विमला विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य 9824093903
4 कृष्ण बहादुर सुवेदी सदस्य 9824037774
5 हेमनाथ थापा सदस्य 9827924742
6 मेनुका वस्नेत वडा सचिव 9842483779

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।