FAQs Complain Problems

Elected Officials

Name Designation Section Phone
छत्रपति सुबेदी नगर प्रमुख ९८०१४०८३१८
जलवर्षा राजवंशी उप– प्रमुख ९८६२००७२४८
श्री नगेन्द्र भण्डारी वडा अध्यक्ष १ नं. वडा कार्यालय ९८५२६७६४५१
गोपाल प्रसाद कोईराला वडा अध्यक्ष २ नं. वडा कार्यालय ९८४२६४४८६०
दिलिप कुमार भण्डारी वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८५२६७०१८९
दिलिप कुमार भण्डारी वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ ९८५२६७०१८९
दुर्गा बस्नेत वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ 9851133267

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।