FAQs Complain Problems

वडा नं. ७

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 वलराम खरेल वडा अध्यक्ष 9817002104
2 दुर्गा घिमिरे महिला सदस्य 9844606755
3 धन कुमारी विश्वकर्मा दलित महिला सदस्य 9814973178
4 नारायण प्रसाद बिमली सदस्य 9842621049
5 पुण्डरी प्रसाद रेग्मी सदस्य 9815922221
ओमनाथ तिवारी वडा सचिव   9825995582

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।