FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०२३-५९७००६

गौरादह नगरपालिकाको विभिन्न शाखा/कक्षको फोन नं तथा Extesnion नं.
क्र.स. शाखा तथा कक्षको नाम Extension Number
नगर प्रमुख कार्यकक्ष 200
नगर उप-प्रमुख कार्यकक्ष 201
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्ष 103
शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा 104
स्वास्थ्य शाखा 106
दर्ता चलानी/ सोधपुछ तथा महिला बालबालिका शाखा 101
लेखा शाखा 102
प्रशासन शाखा 109
सुचना प्रविधि शाखा 112
१० योजना शाखा 115

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !