FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०२३-५९७००६

गौरादह नगरपालिकाको विभिन्न शाखा/कक्षको फोन नं तथा Extesnion नं.
क्र.स. शाखा तथा कक्षको नाम Extension Number
नगर प्रमुख कार्यकक्ष 200
नगर उप-प्रमुख कार्यकक्ष 201
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्ष 103
शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा 104
स्वास्थ्य शाखा 106
दर्ता चलानी/ सोधपुछ तथा महिला बालबालिका शाखा 101
लेखा शाखा 102
प्रशासन शाखा 109
सुचना प्रविधि शाखा 112
१० योजना शाखा 115

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।