FAQs Complain Problems

वडा नं. ५

क्र.स नाम थर पद वडा नं. फोन नं.
1 जगन्नाथ खनाल वडा अध्यक्ष 9852033148
2 गोमा देवी लिम्बु (चेम्जोङ्ग) महिला सदस्य 9814982558
3 छलीमाया नेपाली दलित महिला सदस्य 9815931972
4 मोहन कुमार राई सदस्य 9804022950
5 कपिलमणी काफ्ले सदस्य 9842761703
6 अनिता अधिकारी वडा सचिव 9844511685

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।