FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेन्द्र भट्टराई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौरादह नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय bhattarair2063@gmail.com ९८५२६३५१११
नरेश कट्टेल अधिकृतस्तर आठौ योजना शाखा प्रमुख kattelnaresh@gmail.com ९८५१२३०३०८
प्रज्वल अधिकारी अधिकृतस्तर छैठौं प्रशासन शाखा ९८०८६६७२१५
गोपाल भण्डारी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५२०५०५६२
ईश्वर अधिकारी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४३४७२२४८
खगेन्द्र गुरागाई सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना शाखा-सूचना अधिकारी ito.gauradahamun@gmail.com 9852630803
गोविन्द श्रेष्ठ सि.अ.हे.व अधिकृत छैठौं नगर स्वास्थ शाखा shresthag0399@gmail.com ९८४२६५०३४३
अर्जुनभाई दाहाल सहायक स्तर पाचौ जिन्सी फाँट arjunbhaidahal005@gmail.com ९८५२६७६१५४
पुष्प भण्डारी रोजगार संयोजक रोजगार शाखा puspabhandari321@gmail.com ९८५११४९२३९
अनिल दुलाल सहायक स्तर पाचौ लेखा शाखा प्रमुख ९८५२६४४४५६
सुमन राई इन्जिनियर घर नक्सा शाखा ९८१६०६३२७९
कविता तुम्बापो अधिकृतस्तर छैठौं महिला तथा वालवालिका शाखा प्रमुख kabitawco42@gmail.com 9842662298
विदुर आचार्य अधिकृतस्तर छैठौं शिक्षा शाखा प्रमुख 9844664054

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५

दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।