FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दाताहरुको नामवली

 नोटः नगरपालिको NIC ASIA, गौरादह शाखामा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन कोष (87CA503611524005)मा ONLINE बाट जम्मा गर्नुहुने दाताहरु र अन्य छुट दाता महानुभावहरुको नामावली अर्को सुचना मार्फत जानकारी गराईनेछ।

Pages